Oplossingen "Op zoek met Reynaert"


Vraag 1 E F C D G L H K B J I A
Vraag 2 1D 2C 3E 4B 5F 6A
Vraag 3 1999
Vraag 4 Canadese gans, Amerikaanse waternavel
Vraag 5 A. IJsvogel
B. Kuifeend
C. Visdief
D. Wilde eend
E. Kleine modderkruiper
F. Steenuil
Vraag 6 Alle richtingen
Heusen-Destelbergen-Gentbrugge-Laarne
Vraag 7 A (een borne)
Vraag 8 Malpertuis
Vraag 9 Crabbenburgh
Vraag 10 Jacques Cardon de Lichtbuer
Vraag 11 19
Vraag 12 26 op 27 juni 1898
Vraag 13 486
Vraag 14 Malpertuussingel
Vraag 15 1 november 2018
Vraag 16 Pastorij
Vraag 17 233 jaar
Vraag 18 1847 - 58 jaar
Vraag 19 Theophilus Libbrecht
Vraag 20 Tulpenboom
Vraag 21 Firmin de Vos
Schiftingsvraag 1 106
Schiftingsvraag 2 1 uur 51 minuten 30 seconden 46 honderdsten

We bedanken alle deelnemers en hopen van harte dat jullie van deze zoektocht genoten hebben.

Davidsfonds Destelbergen
welkom in cultuur, samen cultuur beleven