Privacyverklaring

De persoonsgegevens die u ons bezorgt worden verwerkt door (Davidsfonds Destelbergen, 9070 Destelbergen, info@dfdestelbergen.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om samen cultuur te beleven.
We verwijzen ook naar de algemene privacyverklaring van onze koepelvereniging Davidsfonds VZW, op www.davidsfonds.be/privacy
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op hierop, volstaat het ons dat mee te delen op info@dfdestelbergen.be.
Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan door te klikken op "uitschrijven" onderaan onze nieuwsbrief.
Davidsfonds Destelbergen
welkom in cultuur, samen cultuur beleven